Står värd för nordiskt ministermöte med samrådsgruppen på hög nivå för flyktingfrågor (NSHF), Lund

Deltagare