Besöker Försvarsmakten och Allmänna försvarsföreningen, Östersund

Deltagare