Deltar i digitalt dialogmöte med kommunstyrelseordföranden i kommuner med särskilt utsatta områden och riskområden

Deltagare