Deltar vid medaljering av svenska soldater som tjänstgjort i Mali, Karlsborg

Deltagare