Besöker operativa beredskapsstyrkan från Norrbottens regemente I 19 och Gotlands regemente P 18 på Tofta, Gotland

Deltagare