Deltar i utrikes- och försvarsutskottets sammanträde, riksdagen

Deltagare