Deltar vid återinvigningen av Västernorrlands regemente, I 21 i Sollefteå

Deltagare

Plats: Sollefteå