Deltar vid informellt ministermöte för ministrar för högre utbildning och forskning, Paris

Deltagare