Invigning av minibibliotek, Odenplan, Stockholm

Deltagare