Medverkar i informellt klimat- och energiministermöte i Amiens

Deltagare