Tar emot utredning om ny myndighet som ska följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret

Deltagare