Besöker Uppsala

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker Uppsala för att presentera regeringens budget.

Deltagare