Deltar i IMF:s och Världsbankens vårmöten samt FATF ministermöte i Washington

Deltagare