Inrikes resa till Oskarshamn och mellanlagret av använt kärnbränsle

Deltagare