Överläggningar med Tysklands regering och Finlands statsminister, Berlin

Deltagare