Verksamhetsbesök på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Kristinehamn

Deltagare

Plats: Kristinehamn