Verksamhetsbesök på Nationellt kompetenscentrum anhöriga och skolbesök i Kalmar

Deltagare

Plats: Kalmar