Besöker Berlin

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker Berlin.

Deltagare