Besöker Göteborg

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker Göteborg.

Deltagare