Besöker Upplands flygflottilj F 16

Deltagare

Plats: Uppsala