Bilateralt samtal med Tjeckiens miljöminister om EU-ordförandeskapssamarbetet samt deltar i seminarium om cirkulär ekonomi, Prag

Deltagare