Deltar i firande av Veterandagen vid Sjöhistoriska museet, Stockholm

Deltagare