Deltar i möte inom det försvarspolitiska forumet Norra gruppen i Reykjavik, Island

Deltagare