Deltar i möte i Europeiska rådet, Bryssel

Deltagare