Deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Deltagare

Plats: Luxemburg