Konferens om regeringens strategiska samverkansprogram

Den 7 juni sänds regeringens konferens om arbetet med de strategiska samverkansprogrammen. Delta digitalt och lyssna på spännande samtal om resultat som arbetet har lett fram till, hur regeringen ser på den här typen av inkluderande arbetsformer och dess potential att bidra till att möta komplexa samhällsutmaningar, hur samverkansprogrammens ledamöter har arbetat och ser på möjligheter och utmaningar samt hur samverkansprogrammen kan fungera som innovationsprocess.

Deltagare

Konferensen kommer att sändas live på regeringens webbplats.