Deltar i möte med konkurrenskraftsrådet (KKR), Prag

Deltagare