Besöker Kustbevakningen på Djurö

Deltagare

Plats: Stockholms län