Annika Strandhäll deltar i riksmötets öppnande, riksdagen

Deltagare