Deltar vid invigningsceremoni och spadtag på anstalten Österåker

Deltagare

Program
Kriminalvårdschef Fredrik Thunberg hälsar välkommen.
lnvigningsceremoni med Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, Specialfastigheters vd Asa Hedenberg och vice VD Skanska Magnus Persson.

När: Den 9 september, klockan 10.00
Var: Utanför Skanskas etablering vid anstalten Österåker, Össebyvägen 80, Akersberga. Spadtaget sker utomhus, så tänk på att klä dig efter väder.