Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg deltar vid informellt ministermöte i Prag

Den 16 september kommer landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg delta vid ett informellt ministermöte i Prag.

Deltagare

EU:s jordbruksministrar kommer bland annat att diskutera EU:s roll för en global tryggad livsmedelsförsörjning, de utmaningar som jordbrukssektorn står inför, samt hur koordineringen inom EU och globalt kan förbättras för att få till stånd en global tryggad livsmedelsförsörjning.

Plats: Prag