Deltar i riksmötets öppnande, riksdagen

Deltagare