Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets (art. 50) möte den 29 januari 2018