E-post till regeringen och departementen

Synpunkter, tips och frågor om regeringens politik skickas till statsråden eller departementen via respektive departements registrator.

Så här hanteras elektronisk post

Inkommande e-post till statsråden tas emot och diarieförs av registratorerna på respektive departement.

Statsråden får varje dag en stor mängd brev med synpunkter och frågor. Hanteringen varierar beroende på frågorna som tas upp, departementet dit de skickats, och statsrådens egen vilja. Breven läses men av tidsskäl finns ingen möjlighet att besvara dem alla, eller att bistå till exempel studenter med utredningsarbete eller faktasammanställningar.

Allmän handling

I princip all post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.

E-postadresser i Regeringskansliet

Alla regeringskansliets e-postadresser är konstruerade enligt följande princip:

fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Alla kan också ta emot e-post på den engelska e-postadressen fornamn.efternamn@gov.se. För Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna är fornamn.efternamn@gov.se primär adress.

E-postadresserna till departementens respektive registrator är uppbyggd enligt följande:

departementsnamnet.registrator@regeringskansliet.se.

Myndigheternas informationsansvar och departementens ansvarsområden

Departementen svarar på frågor om regeringens politik. Till varje departements ansvarsområde hör ett antal myndigheter, i vissa fall också företag och stiftelser. Myndigheterna ansvarar för att informera om den pågående verksamheten inom sina respektive ansvarsområden.

Du hittar alla myndigheter på sidan Myndigheter med flera.

Regeringskansliets kommunikationsenhet

Allmänna frågor om regeringen och myndigheten Regeringskansliet besvaras av Regeringskansliets kommunikationsenhet. Övergripande frågor om denna webbplats besvaras av webbredaktionen på Regeringskansliets kommunikationsenhet, 08-405 10 00.

 

Kontakt

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Kontaktinformation

Du kan vända dig direkt till registrator vid ett specifikt departement för att fråga om handlingar eller göra ett besök i Regeringskansliets forskarsal för att själv söka i Regeringskansliets diarier. Du kan också ta del av allmänna handlingar.