Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

 • Alice Bah Kuhnke samlade till stormöte för att fortsätta arbetet med #metoo

  • Ministern står på ett podie och talar framför del av publiken.

   – Jag vill samla er här idag för att visa att vi måste fortsätta arbetet mot sexuella trakasserier på våra arbetsplatser och i samhället. Ni som chefer är oerhört viktiga i detta arbete, sa Alice Bah Kuhnke.

   Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

  • Publikbild där deltagarna sitter vid runda bord och lyssnar

   Ett stort antal chefer, generaldirektörer och ansvariga från Kulturdepartementets myndigheter, institutioner, stiftelser och bolag deltog vid stormötet under rubriken ”#metoo – arbetet fortsätter!”.

   Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

  • Talarna står på scenen, tillsammans med moderatorn. Tomas Brytting talar och de andra ler och skrattar.

   Tomas Brytting, professor i organisationsetik, talade om "lagen, magen och löpet", tre bra riktlinjer. Han menade att i ett etiskt dilemma kunde man ställa sig dessa tre frågor: Är det lagligt? Känns det bra i magen? Vill du se det här på löpsedeln, vad händer om det hamnar i offentlighetens ljus?

   Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

  • Hanna Gerde står på scenen och talar till publiken

   Hanna Gerdes, som är jurist och länge har arbetat med mänskliga rättigheter, modererade mötet och ledde samtalen.

   Foto: Eva Dahlén/Regeringskanliet

  • Ministern står framför en väggfast bildskärm där delar av text syns: #metoo... existerar...som aldrig... om det?

   Med anledning av uppropet #metoo presenterade Alice Bah Kuhnke "Ut ur skuggorna, in i strålkastarljuset - de 10 första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo. Mötet var ett av dessa steg.

   Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

  I höstas svepte #metoo över världen. Den 8 november 2017 gjordes ett upprop under #tystnadtagning. I uppropet, som samlade över 700 namnunderskrifter, vittnade kvinnliga skådespelare om sexuella trakasserier. Under följande veckor kom flera upprop inom kulturområdet men också många från andra branscher och yrkesgrupper. Nu, ett halvår senare, är frågan fortfarande lika aktuell.

 • Mer kultur till fler i hela landet

  Regeringen har under mandatperioden arbetat för kultur i hela landet, arbetet sammanfattas i en skrivelse som överlämnats till riksdagen idag. För att mer kultur ska nå fler har regeringen genomfört en rad olika reformer, bland annat insatser för den fria konsten och stärkt stöd till regional och lokal kultur genom kultursamverkansmodellen. Aldrig tidigare har en större andel av statens samlade utgifter investerats i kultur.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

Stärkt stöd till mindre biografer

I Vårändringsbudgeten för 2018 satsar regeringen ytterligare 15 miljoner kronor under 2018 för att tillfälligt förstärka stödet till mindre biografer och filmfestivaler. Detta är en förstärkning utöver den satsning om 25 miljoner kronor årligen som genomförs 2016 - 2019. Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Illustration: Regeringskansliet

Politik för engagemang – civila samhällets långsiktighet och oberoende stärks

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället” till riksdagen. I skrivelsen presenteras regeringens viktigaste insatser för ett starkt och självständigt civilsamhälle.

Foto: Peter Muller/Folio

Mer kultur till fler barn och unga

Regeringen föreslår i Vårändringsbudgeten för 2018 att Statens kulturråd får 10 miljoner kronor som ska gå till kultur för barn och unga i en tillfällig satsning under 2018. Satsningen kompletterar den omfattande bidragsgivningen som Kulturrådet redan idag riktar mot kultur för barn och unga. Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen vill stärka de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Den 27 mars överlämnade regeringen propositionen En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) till riksdagen. Förslagen som lämnas syftar till att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1910 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida