Förenklad landstrategi: Irak Diarienummer: UD 05.028

Ladda ner:

I Utrikesdepartementets och Sida:s förenklade landstrategi för Irak för perioden 2004 - 2006 prioriteras följande målsättningar för utvecklingssamarbetet: · främja en fredlig utveckling mot en demokratisk rättsstat där de mänskliga rättigheterna respekteras · stödja en ekonomisk återhämtning som inriktas på tillväxt som gynnar fattiga grupper · lägga grunden för ett brett samarbete mellan Sverige och Irak