Samarbetsstrategi: Mocambique 2008 - 2012 Diarienummer: UD 08.073

Ladda ner:

Denna strategi anger inriktningen för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique för perioden 11 september 2008 - 31 december 2012. Utgångspunkten för det svenska stödet är Moçambiques egen fattigdomsstrategi, PARPA II. Strategin är väl förankrad inom det moçambikiska samhället och presenterar en realistisk plan för hur fattigdomen ska bekämpas. Målformuleringarna i den svenska strategin grundar sig på PARPA II men har kompletterats för att återspegla Sveriges prioriteringar. Uppföljningen av resultat baseras på Moçambiques egen uppföljning av PARPA II.