Landstrategi: Kina 2009 - 2013 Diarienummer: UD 10.018

Ladda ner:

Denna strategi styr Sveriges selektiva samarbete med Kina under perioden 2009-2013. Utgångspunkten för samarbetet är samstämmighetsansatsen i Sveriges politik för global utveckling (PGU), den svenska regeringens politik för internationellt utvecklingssamarbete, Kinas femårsplan, erfarenheter från tidigare utvecklingssamarbete, svenska och kinesiska aktörers ömsesidiga intressen samt Sveriges komparativa fördelar.

Det övergripande målet för Sveriges selektiva samarbete med Kina är demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. Den viktigaste samarbetsformen kommer att vara aktörssamverkan mellan svenska och kinesiska aktörer.