Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika 2010-2015

Ladda ner:

Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika är stärkt demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt en hållbar utveckling som förbättrar förutsättningarna för fred, stabilitet och frihet i regionen.

Samarbetet koncentreras till tre sektorer:
- Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter
- Hållbart nyttjande av gränsöverskridande vattenresurser
- Regional ekonomisk integration