Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 - 2020 Diarienummer: UD 14.014

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna resultatstrategi styr användningen av medel som anslås under anslagsposten för Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet i Sidas och Svenska institutets regleringsbrev och anslagsposten för
Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul i Utrikesdepartementets regleringsbrev, för respektive verksamhetsår.

Strategin omfattar sammantaget ca 8 miljarder kronor för strategiperioden. För Sida omfattar strategin sammantaget under strategiperioden totalt ca 7,6 miljarder kronor, för Svenska institutet totalt ca 191 miljoner kronor och för Generalkonsulatet i Istanbul totalt ca 49 miljoner kronor.

Strategin består av tre delar och omfattar länderna i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. Strategin ska gälla under perioden 2014-2020, vilket periodmässigt sammanfaller med EU:s grannskapsstöd och förmedlemskapsstöd.