Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Uppdrag att ta fram underlag för informations- och kommunikationsverksamheten inom internationellt utvecklingssamarbete

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att Sida, i enlighet med anvisningar enligt bilagan, ska komma in med underlag för en ny strategi för informations- och kommunikationsverksamheten inom internationellt utvecklingssamarbete senast den 1 oktober 2015. Underlaget ska tas fram efter samråd med bl.a. civilsamhällesorganisationer och andra berörda aktörer.