Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen

Publicerad Uppdaterad

Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att bidra till att stärka resiliensen, det vill säga motståndskraften, återhämtnings- och anpassningsförmågan, hos den syriska befolkningen och hos utsatta grupper i Syriens grannländer som drabbas hårt av konflikten.

Ladda ner:

Strategin ska även bidra till stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter i Syrien och för flyktingar från Syrien i angränsande länder. Strategin ska gälla under perioden 2016-2020 och omfattar sammantaget 1,7 miljarder kronor. Insatserna inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Stärkt resiliens, värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld

Med fokus på försörjningsmöjligheter

• Förbättrade möjligheter till varaktig försörjning för kvinnor och män i Syrien

• Förbättrade möjligheter till varaktig försörjning för kvinnor och män, inklusive flyktingar från Syrien, som befinner sig en i utsatt situation i angränsande länder till följd av Syrienkrisen

Med fokus på ökad tillgång till samhällstjänster

• Förbättrad tillgång till inkluderande och jämlika grundläggande samhällstjänster för människor i Syrien

• Förbättrad tillgång till inkluderande och jämlika grundläggande samhällstjänster för människor, inklusive flyktingar från Syrien, som befinner sig en i utsatt situation i angränsande länder till följd av Syrienkrisen

Med fokus på minskat könsrelaterat våld

• Könsrelaterat våld motverkas och förebyggs i högre grad i Syrien

• Könsrelaterat våld motverkas och förebyggs i högre grad bland människor, inklusive flyktingar från Syrien, som befinner sig en i utsatt situation i angränsande länder till följd av Syrienkrisen

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

Med fokus på stärkt civilsamhälle

• Stärkt kapacitet hos syriska civilsamhällesorganisationer och lokala strukturer att bedriva påverkansarbete, delta i dialog och bidra till freds- och statsbyggnad

• Stärkt kapacitet hos syriska medieaktörer att tillhandahålla oberoende rapportering och verka för en demokratisk utveckling och ökat ansvarsutkrävande

Med fokus på respekt för mänskliga rättigheter

• Ökad kunskap om mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter, och jämställdhet hos syriska civilsamhällesorganisationer och i det syriska samhället