Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016-2020

Publicerad

Svenskt utvecklingssamarbete med Kuba inom ramen för denna strategi syftar till att stödja den pågående moderniseringen av landet och värna respekten för mänskliga rättigheter. Strategin ska gälla under perioden 2016-2020 och omfatta c.a. 90 miljoner kronor.

Ladda ner:

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter.

• Stärkt kapacitet i det civila samhället och ett mer gynnsamt samhällsklimat för det civila samhällets organisationer.

• Bidra till en hållbar samhällsutveckling i dess olika dimensioner.

• Värnande av och ökad kunskap om mänskliga rättigheter och
jämställdhet, inklusive hbtq-rättigheter och rättsstatens principer hos offentliga institutioner och det civila samhället.

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor.

• Bidra till förbättrade förutsättningar vad avser hållbar ekonomi och samhällsstyrning.

Kontakt

Mikaela Kotschack
T.f. pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat
Telefon (växel) 08-405 10 00