Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso 2018–2022

Publicerad

Svenskt utvecklingssamarbete med Burkina Faso inom ramen för denna strategi ska bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, utveckling av institutionell kapacitet, ökad motståndskraft mot kriser och katastrofer, miljö- och klimat- mässigt hållbar utveckling och förbättrade möjligheter till hållbar försörjning. Strategin ska gälla under perioden 2018–

Ladda ner: