Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)

Genom BUS får bildupphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas
och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. BUS underlättar användning och säkerställer att relevanta tillstånd ges. BUS fördelar också den statliga individuella visningsersättningen.

Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges webbplats