Överenskommelser och avtal

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingår årligen överenskommelser om samarbete inom flera områden.

Sveriges kommuner och landstings webbplats

Överenskommelser och avtal

Prenumerera

Totalt 126 träffar.