Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Publicerad Uppdaterad

Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren.

Sammantaget handlar det om en satsning på 67 miljarder kronor för att bidra till att uppnå EU2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla för att stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

Partnerskapsöverenskommelsen omfattar Landsbygdsprogrammet (36 mdkr), Regionalfondsprogrammen (16 mdkr), Socialfondsprogrammet (13 mdkr) och Havs- och fiskeriprogrammet (ca 1,5 mdkr).

Sveriges prioriteringar i Partnerskapsöverenskommelsen

  • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation
  • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
  • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden

– De här programmen omfattar stora satsningar på innovation, entreprenörskap och gröna näringar som kan skapa än större mervärden, till nytta för jobb och företagande i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Satsningar på att underlätta ungas etablering i arbetslivet och deras deltagande i utbildning är en central del av socialfondens verksamhet under de kommande åren. Stora satsningar ska också göras på att öka övergångarna till arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

En målsättning med partnerskapsöverenskommelsen är att öka samordningen och samverkan mellan de olika fonderna för att få ett sammantaget bättre resultat av insatserna och att underlätta för dem som ska genomföra projekten.

– Partnerskapsöverenskommelsen ger nu förutsättningar för en samlad och kraftfull politik som tar sig an utmaningar och möjligheter i hela landet, i stad såväl som på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.