Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Beslut om stödpaket till drabbade efter skogsbranden i Västmanland

Publicerad Uppdaterad

Den största skogsbranden i modern tid inträffade i Västmanlands län den 31 juli - 11 september 2014. Regeringen anslår 78 miljoner kronor för att stödja dem som har drabbats av den stora skogsbranden i Västmanland. 71 miljoner kronor används under två år för åtgärder med anledning av branden. 7 miljoner kronor anslås för att finansiera en reducerad dieselskatt för skogsmaskiner som arbetar i området.

Den 23 oktober 2014 beslutade regeringen om två förordningar som i första hand syftar till att stödja dem som äger skog i det brandhärjade området. Stöden bidrar även till att den energived som produceras inom området i större utsträckning kan tas tillvara och ställas till samhällets förfogande.

Följande åtgärder har beslutats:
1. Lantmäteriet ges möjlighet att bl.a. återställa förstörda/rubbade gränsmarkeringar och markera gränser till en reducerad kostnad för markägaren. Åtgärden väntas underlätta avverkningen av brandskadad skog i området, särskilt där skiftena är mycket smala,

2. Skogsstyrelsen lämnar stöd till fastighetsägare för upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion med 30 kr/m3fub (kubikmeter fast mått under bark). Stödet kompenserar för ett väntat prisfall på energivedsmarknaden i området,

3. Skogsstyrelsen lämnar stöd för investeringskostnader avseende anläggning av lagringsplatser för brandskadat virke inklusive flis från det brandhärjade området. Stöd lämnas med högst 50 % av visade kostnader.

Satsningen finansierar tillkommande uppgifter på Skogsstyrelsen som exempelvis rådgivning/information inkl. kunskapssammanställningar, inventering, säkerhetsarbete, övervakning av skadegörare och arbete med skydd av områden. Även tillkommande uppgifter med anledning av branden på andra myndigheter, så som Trafikverket och Lantmäteriet, finansieras genom satsningen. Den första stödförordningen beräknas träda i kraft i november månad 2014.

Under 2015 avser regeringen att återkomma med ytterligare åtgärder riktade till brandområdet. Åtgärder som planeras är dels ett stöd till väghållare för vägar som skadas på grund av branden eller av efterarbete med anledning av branden och dels en reducerad diselskatt för skogsmaskiner som arbetar i området. Båda åtgärderna planeras att gälla retroaktivt.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.