Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

EU måste agera om hormonstörande ämnen

Publicerad · Uppdaterad

Sverige och de övriga nordiska länderna vill se krafttag på kemikalieområdet från den tillträdande EU-kommissionen. Hormonstörande ämnen pekas ut som ett särskilt viktigt område.

Idag träffades de nordiska miljöministrarna för ett möte i Stockholm. Vid mötet diskuterades bland annat hur länderna gemensamt kan driva på för en effektiv och vetenskapligt grundad EU-lagstiftning om hormonstörande ämnen. Den nordiska kemikaliegruppen har tagit fram en rapport om samhällets kostnader för skador på den manliga förmågan till fortplantning. Rapporten visar att det handlar om hundratals miljoner euro per år - bara för en mindre del av de sjukdomar och skador som kan kopplas till hormonstörande ämnen. Regeringen uppmanar nu den tillträdande EU-kommissionen med ett brev där rapporten bifogas att ta de krafttag som behövs för att minska exponeringen för hormonstörande ämnen.

- I kontrast till det intensiva arbetet i de nordiska länderna har den avgående EU-kommissionens arbete med hormonstörande ämnen helt avstannat. Därför vill de nordiska miljöministrarna nu markera att vi kräver åtgärder för att säkra människors hälsa och miljön, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Den svenska regeringen har tidigare stämt EU-kommissionen för att den har åsidosatt sin skyldighet att anta vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen enligt vad som krävs i EU:s biocidförordning.

Regeringen undertecknar brev om "Reach up"

På Danmarks initiativ undertecknade miljöministrarna från Sverige, Danmark, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Österrike och Norge ett brev till de tillträdande kommissionärerna Bieńkowska och Vella vid Miljörådet den 28 oktober. Brevet slår fast att för att leva upp till åtaganden i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram måste genomförandet av EU:s kemikalieförordning Reach bli effektivare och bättre, exponeringen för hormonstörande ämnen måste minska och nanomaterial adekvat tas om hand i all relevant lagstiftning.

Om hormonstörande ämnen

Exponering av hormonstörande ämnen är ämnen som stör kroppens hormonsystem. Störningar på hormonsystemet på grund av exponering för vissa kemikalier kan bland annat leda till utvecklandet av vissa cancerformer, tidigarelagd pubertet, missbildade könsorgan, försämrad spermie-produktion, övervikt, diabetes samt beteendestörningar (ADHD). Hormonstörande ämnen finns överallt. Vi kommer i kontakt med sådana ämnen genom vardagsprodukter som matförpackningar, kläder och leksaker.