Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om tilläggsavtal om lån till Irland

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett tilläggsavtal till Sveriges avtal om lån till Irland. Avtalet gör det möjligt för Irland att betala tillbaka en del av sitt lån från IMF i förtid, utan att göra motsvarande återbetalning till Sverige. Propositionen överlämnas till riksdagen i dag.

I november 2010 enades EU och Internationella valutafonden (IMF) liksom Danmark, Storbritannien och Sverige om att låna ut totalt 67,5 miljarder euro till Irland. Sveriges del av lånet var 600 miljoner euro. Enligt avtalen mellan långivarna och Irland måste landet betala tillbaka andelsmässigt lika mycket till alla långivare om något av lånen skulle betalas tillbaka i förtid.

Den 19 september 2014 ansökte Irland om att få betala tillbaka 18,3 miljarder euro av det totala lånet från IMF på cirka 22,5 miljarder euro i förtid, utan att samtidigt behöva betala till övriga långivare.
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett tilläggsavtal om lån till Irland, som gör det möjligt för landet att betala IMF utan att samtidigt behöva betala Sverige. På så sätt kan Irland minska sina lånekostnader. Även övriga långivare är positiva till Irlands ansökan.

Irland har tydliga finansiella kopplingar till många av de största ekonomierna i Europa och resten av världen och den ekonomiska utvecklingen i landet kan påverka utvecklingen i mindre euroländer och i Sverige. Det är därför viktigt att Irland får möjlighet att förbättra statsskuldens hållbarhet.